Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Aktuelnosti

Raiffeisen banka a.d. Beograd uz podršku kompanije Visa, poziva sva pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja se bave maloprodajom roba i/ili usluga za svakodnevnu potrošnju da dostave prijave za uvođenje online biznisa – internet prodavnice.

Reč je o lokalu od 17 kvadrata, u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića 8.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije pojasnilo je u petak, povodom nedoumica građana Srbije, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom COVID–19, sve detalje i moguće situacije u toku vanrednog stanja.

Ovom uredbom menjaju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i pojedine norme u delu Izvršavanje budžeta, utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Uredbom su definisane dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ovom Uredbom definisane su izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja.

Republika Srbija će izvršiti uplatu jednokratne novčane pomoći licima iz stava 1. ovog člana u iznosu od 100 (sto) evra u dinarskoj protivvrednosti preračunato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Unija poslodavaca Srbije uputila je predlog za dopunu ekonomskih mera Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu.

Na sednici Vlade održanoj 24. aprila 2020. godine, usvojena je Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima koji žele da koriste ovu meru pomoći privredi, vršiće se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Poreska uprava će 4. maja odložiti plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, a koje je nedavno omogućila vlada sa ciljem smanjenja ekonomskih posledica epidemije korona virusa na privredu.

Unija poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina podržava Vladu Republike Srbije i njenu spremnost i veliku odlučnost u trenutnoj kriznoj situaciji, kao i paket mera donetih u cilju sprečavanja štetnih posledica pandemije po domaću privredu i građane. U skladu sa tim, iznosimo naše stavove, prikupljene informacije od naših članova i predloge modifikacija predstavljenog paketa mera, a koja se tiču finansijske pomoći MSPP sektora i svakog punoletnog građanina.

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Usvojenim Uredbama zaokružen je Program ekonomskih mera za podršku privredi.

Vlada Srbije donela je, u skladu sa epidemiološkom situacijom i mišljenjem struke, odluku o ublažavanju određenih mera za sprečavanje širenja koronavirusa tako da su od 21. aprila počele da rade pijace, neke uslužne delatnosti i zanatske radionice, trgovine na malo...

Vlada Srbije usvojila je uredbu koja se odnosi na pomeranje rokova za dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti.

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija pripremila je odgovore na najčešća pitanja koja su privrednici upućivali preko COVID-19 pozivnog centra, društvenih mreža, granskih udruženja i regionalnih komora PKS.

Najveći izazovi sa kojima se bore mala i srednja privredna društva u Srbiji u uslovima poslovanja izmenjenim usled pandemije virusa, jesu kako pokriti osnovne troškove poslovanja i rešiti odlaganje i otkazivanje porudžbina, pokazuju rezultati ankete „Zajedno kroz krizu“ koju su od 26. do 31. marta sproveli Privredna komora Srbije i USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj.

Firme koje konkurišu na tenderima u inostranstvu mogu preko Privredne komore Srbije da obezbede potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova da ovlašćeno lice, predstavnik kompanije, nije osuđivano i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.