Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Aktuelnosti

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je počela sa radom Elektronska pijaca Srbije/ e -Pijaca.

Ministar finansija odgovarao je danas od 8 do 10h na pitanja građana i privrede. Prenosimo najinteresantnija pitanja i odgovore.

Privredna komora Srbije (PKS) pozvala je danas privrednike da se besplatno registruju na inovativnu Verto platformu, kako bi olakšali procese slanja i prijema dokumenata, prvenstveno faktura, ugovora i otpremnica, a istovremeno uštedeli novac i vreme.

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, donela je 13. aprila Uredbu o merama u drumskom saobraćaju koja se primenjuje tokom i neposredno nakon vanrednog stanja proglašenog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Stručna lica iz konsultatnske kuće PeterHof Consulting odgovorila su na najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom mera Vlade za oporavak ekonomije uzdrmane pandemijom koronavirusa.

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Republika Srbija emituje državne zapise, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i za obezbeđivanje neophodnih sredstava za finansijsku podršku i sprovođenje ekonomskih mera za ublažavanje ekonomskih efekata pandemije.

Vlada Republike Srbije je, na sednici 10. aprila 2020. godine, donela je novu Odluku o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo.

U Registru privrednih subjekata je trenutno registrovano 402.083 privredna subjekta, od čega je 131.164 privredna društva i 270.919 preduzetnika, saopštila je Agencija za privredne registre.

Program se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za odžavanje likvidnosti i obrtna sredstva, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog i privrednog sistema Republike Srbije u uslovima potencijalnih rizika izazvanih vanrednom zdravstvenom situacijom i vanrednim stanjem.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID –19 (državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu).

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID -19.

Ovom uredbom uređuju se fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID - 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ovom uredbom uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije.

Mere poreske politike podrazumevaju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa zarade za preduzeća u privatnom sektoru, tokom trajanja vanrednog stanja, a u periodu od tri meseca, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak kojim je predviđeno da se zaposlenima, koji u toku vanrednog stanja posao obavljaju svakodnevno ali od kuće, odnosno na daljinu, omogući korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa Zakonom o radu, odnosno do 30. juna 2020. godine.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak da se Rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsutvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanim na nivou Republike sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. 

Kako se navodi na sajtu Fonda, svim korisnicima kredita Fonda koji su u redovnoj otplati odobreno je mirovanje dospelih obaveza do 30. septembra.