ĐACIMA NEDOSTAJE PREDUZETNIČKO OBRAZOVANJE

ĐACIMA NEDOSTAJE PREDUZETNIČKO OBRAZOVANJE

Mladi su deo stanovništva koji je sposoban i voljan da se upusti u preduzetničke aktivnosti, da preuzme rizik i da se bavi delatnostima koje su karakteristične za moderno vreme. Međutim, oni se suočavaju sa problemom nerazvijenih preduzetničkih veština. Između ostalog, to je rezultat nepostojanja odgovarajućih obrazovnih sadržaja u školama, koji bi za cilj trebalo da imaju razvijanje preduzetničkog duha kod učenika.

Cilj velikog broja mladih u Srbiji je da se, nakon završetka školovanja, zaposli u javnom sektoru. Uslovi rada su bolji (npr. manja radna disciplina), a plate su iznad proseka. U razvijenim tržišnim privredama stvari su obrnute – teži se zaposlenju u privatnom sektoru ili pokretanju sopstvenog posla (samozapošljavanju), jer to donosi veća primanja, kao i mogućnosti za bolju zaradu u budućnosti u poređenju sa „državnim poslom”. Da bi ovako bilo i u našoj zemlji, treba kreirati povoljan poslovni ambijent za privatna ulaganja, ali i u kontinuitetu razvijati svest mladih o tome da je i za njih i za društvo u celini bolje da teže (samo)zapošljavanju, preduzetništvu i tržišnom načinu razmišljanja.

 

U tom smislu, nedovoljni su dometi nedavno uvedenog sistema dualnog obrazovanja koje, osim teorijske nastave u školi, podrazumeva i učenje kroz rad kod poslodavaca.

 

Ono pomaže da se đaci osposobe za obavljanje radnih operacija i dodatno podstiče „kulturu radnika” (zapošljavanje kod drugog). Našem sistemu obrazovanja nedostaje kreiranje „kulture preduzetništva”, odnosno preduzetničko obrazovanje koje bi trebalo da stimuliše samozapošljavanje.

 

Mladi su deo stanovništva koji je sposoban i voljan da se upusti u preduzetničke aktivnosti, da preuzme rizik i da se bavi delatnostima koje su karakteristične za moderno vreme. Međutim, oni se suočavaju sa problemom nerazvijenih preduzetničkih veština. Između ostalog, to je rezultat nepostojanja odgovarajućih obrazovnih sadržaja u školama, koji bi za cilj trebalo da imaju razvijanje preduzetničkog duha kod učenika.

 

Uvođenjem adekvatnog obrazovanja mogao bi se povećati broj mladih koji se tokom života odlučuju da pokrenu sopstveni posao. Trebalo bi činiti napore da se u što većem broju srednjih stručnih škola pokrenu projekti đačkog/učeničkog preduzetništva, odnosno učeničkih kompanija.

 

Mladima treba „od malih nogu” usađivati ideju o biznisu i podsticati njihovu kreativnost i inovativnost. Važno je osposobljavati ih za preduzetnički način razmišljanja i nuditi im nastavne sadržaje koji su važni za buduće privrednike (tržišno poslovanje, istraživanje tržišta, osnove finansiranja, marketing, trgovina, prodaja itd.).

 

Jedan od osnovnih preduslova za sistemsko uvođenje preduzetničkog obrazovanja u obrazovni sistem je i osposobljavanje nastavnika za te svrhe. Nastavnici imaju ključnu ulogu u razvoju poslovnog duha kod mladih, jer oni ne treba samo da im prenesu klasična znanja u oblasti za koju se đaci školuju, već i da kroz praktičan rad razvijaju kod učenika sposobnost da tržišno razmišljaju i rade na kreativan i inovativan način.

 

Neophodno je razvijati poseban sistema obuka, mentorstava i drugih oblika stručne podrške. Trebalo bi promovisati preduzetništvo, raditi na (re)afirmaciji uloge i položaja preduzetnika u društvu i širiti pozitivna iskustva iz prakse. Bilo bi veoma korisno da se promovišu primeri mladih preduzetnika koji mogu da inspirišu druge mlade ljude da pokrenu sopstveno poslovanje.

Piše: dr Dejan Molnar, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Izvor: List Zrenjanin

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve