EVIDENTIRANJE I KATEGORISANJE SMEŠTAJNIH KAPACITETA NA TERITORIJI ZRENJANINA

EVIDENTIRANJE I KATEGORISANJE SMEŠTAJNIH KAPACITETA NA TERITORIJI ZRENJANINA

Ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u objektima koji su već kategorisani i koji će u narednom periodu obavljati delatnost u obavezi su da popune obrazac evidencije i da ga dostave nadležnom organu.

Gradska uprava pozvala je sva privredna društva, druga pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti vrste kuća, apartman ili soba, odnosno u seoskom turističkom domaćinstvu na teritoriji grada Zrenjanina, koji nisu kategorisani u skladu sa zakonom kojim je regulisana oblast turizma i ugostiteljstva, da najkasnije do 10. marta tekuće godine podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina, sa propisanom dokumentacijom.

Ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u objektima koji su već kategorisani i koji će u narednom periodu obavljati delatnost u obavezi su da popune obrazac evidencije i da ga dostave nadležnom organu.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrši se rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i drugo, u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma, odnosno u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba na teritoriji grada Zrenjanina dužni su da najkasnije do 10. marta tekuće godine podnesu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Zrenjanina, radi evidentiranja.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u objektu domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva utvrđuje se rešenjem nadležne organizacione jedinice Gradske uprave grada Zrenjanina, na taj način što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela, pomnoži sa iznosom od 1.000 dinara.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani u odgovarajućem registru i pružaju usluge smeštaja, vrše naplatu boravišne takse od korisnika usluge smeštaja istovremeno sa naplatom usluge smeštaja, za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu, u iznosu od 70 dinara.

Gradska uprava grada Zrenjanina će u narednom periodu preko ovlašćenih inspektora kontrolisati da li ugostitelji koji pružaju usluge u navedenim ugostiteljskim objektima ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti, da li izvršavaju propisane obaveze i da li su kategorisani, odnosno evidentirani u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Foto: Pixabay

 

 

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve