JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

 

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za refundaciju troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera.
Sredstva se odobravaju po principu:
• refundacije prethodno učinjenih izdataka (izdaci nastali pre raspisivanja konkursa);
• refundacije naknadno učinjenih izdataka (izdaci nastali posle raspisivanja konkursa).

U slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka nabavke mašine ili opreme ili softvera sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog računa-otpremnice, ugovoraotpremnice ili ugovora i izvoda računa iz banke o plaćanju u periodu od 01. juna 2018. godine do datuma raspisivanja Javnog konkursa.

U slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka nabavke mašine ili opreme ili softvera na osnovu predračuna, ponude, predugovora ili ugovora koji su izdati posle datuma raspisivanja Javnog konkursa Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (U daljem tekstu: Sekretarijat) će odobriti dalju nabavku istog sa rokom od 30 dana od zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: ugovor). Za mašinu ili opremu ili softvera koja je u navedenom roku u potpunosti isplaćena, ali koja iz objektivnih razloga nije isporučena, period isporuke može se produžiti za dodatnih 60 dana.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara.
Visina bespovratnih sredstava može biti:
A) za nabavku mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke;
B) za nabavku softvera – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje.

Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka se utvrđuje na osnovu dostavljenog ugovora, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju.
Visina odobrenih sredstava u slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka se utvrđuje, na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Javni konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici upisani u registar Agencije za privredne registre sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najkasnije do 01. juna 2018. godine i to:
1. privredna društva, registrovana u APR-u koja su prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i
2. preduzetnici (koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo i paušalni poreski obveznici).

Uslovi i ostali elementi Javnog konkursa propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019.godini. Pravilnik se preuzima na www.spriv.vojvodina.gov.rs

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina ili nabavka opreme ili nabavka softvera) po principu prethodno učinjenih izdataka ili refundacije naknadno učinjenih izdataka.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisana su Pravilnikom.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se preuzimaju sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,
Bulevar Mihajla Pupina 16,

21000 Novi Sad,

sa naznakom:”NE OTVARATI”- ”Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera 2018. godini”, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na gornju adresu).

Rok za podnošenje prijava je 11. april 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 4861.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve