JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

JAVNI KONKURS ZA DODELU  BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa je podsticanje rada udruženja građana koja organizuju kongres na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje kongresa od pokrajinskog, republičkog i međunarodnog značaja.

CILJ

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana koja organizuju kongres na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje kongresa od pokrajinskog, republičkog i međunarodnog značaja (u daljem tekstu: Kongres).

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Kongrese koji su realizovani u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre 60 dana pre objavljivanja Konkursa sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Pored Uslova za učešće na Konkursu propisanih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa (u daljem tekstu: Pravilnik), dodatni uslovi su:
 da Podnosilac prijave u realizaciji Kongresa učestvuje sa minimalno 20% sopstvenih sredstava;

 

VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000 ,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 500.000,00 dinara.
Navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.
Isplata sredstava se vrši po principu refundacije, u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet, nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta koji su propisani Pravilnikom.
Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte ”NE OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANJE KONGRESA”, ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

Rok za podnošenje prijave je do 11. aprila 2019. godine.

INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave, obrasce izjava i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve