JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 06.03.2020., godine raspisao je javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2020. godini.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 06.03.2020., godine raspisao je javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2020. godini.

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem samozapošljavanja nezaposelnih lica, odnosno subvencionisanjem osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara.
Subvencija za samozapošljavanje (u daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 362.000,00 dinara, odnosno 208.000,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom.
Subvencija se isplaćuje u najmanje dve rate, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

 

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća ostvaruje nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese samo jedan zahtev.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udružuje, u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog oglasa, propisani su Pravilnikom, koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs

 

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM

Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs.

Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313 i 487-4312, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00
časova.

Rok za podnošenje zahteva je 27.03.2020. godine.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve