JAVNO OSVETLJENJE I DIMNIČARSKE USLUGE PRIVATNIM PARTNERIMA?

JAVNO OSVETLJENJE I DIMNIČARSKE USLUGE PRIVATNIM PARTNERIMA?

Još dve komunalne usluge, po svemu sudeći, u narednom period biće poverene privatnom partneru. Jedna je javna rasveta a druga su dimničarske usluge.

Još dve komunalne usluge, po svemu sudeći, u narednom period biće poverene privatnom partneru. Jedna je javna rasveta a druga su dimničarske usluge.

Ko će na teritoriji grada Zrenjanina pružati komunalnu uslugu javnog osvetljenja još se ne zna ali prvi korak da se ova komunalna oblast uredi, načinjen je novom odlukom o javnoj rasveti, koja je stupila na snagu a primenjivaće se od 1. januara naredne godine.

Dok se ne odredi ko će se brinuti o javnom osvetljenju, a po odluci to mogu biti javna ali i privatna preduzeća, na snazi su važeći ugovori.

Kako osvetliti grad i sela, problem je za Zrenjanin poslednje dve decenije.

S jedne strane ulice u mraku, s druge sijalice koje svetle i danju, problemi su koji su pokušani da se na različite načine.

Ideje su se kretale od rekonstrukcije, javnog, privatnog, delimičnog.

Da javnu rasvetu reši privatni partner, već je jednom pokušano ali interesovanja nije bilo.

Očigledno je da privatni partneri nisu bili zaintresovani da preuzmu komunalnu uslugu dok se veliki posao rekonstrukcije ne obavi budžetskim novcem.

Na teritoriji grada ima 15 000 svetiljki. U rekonstrukciji, koja je trajala tri godine, je montirano 321 komada slobodnostojećih ormara, pa je blizu 80 odsto komandnih uređaja izmešteno iz trafo stanica. To bi trebalo da omogući da se popravke mnogo brže obave ali i da se ne dešava da se javna rasveta pali kad joj nije vreme.

Zrenjanin ima i 500 reflektora za dekorativnu rasvetu u gradu i naseljenim mestima, zatim 500 reflektora na sportskim terenima, biciklističkim stazama, šetalištima i parkovima.

Prema planu za ovu godinu, za nabavku električne energije za javnu rasvetu planirano je 83, 3 miliona dinara.

Usvojenom odlukom jasno se definiše usluga javnog osvetljenja a slede koraci koji će odrediti ko će tu komunalnu uslugu pružati.

Dimničarske usluge

Čišćenje dimnjaka i ložišnih objekata i uređaja novom gradskom odlukom postala je obaveza kako za građane tako i za privredne subjekte a ko će tu uslugu vršiti, znaće se u narednom periodu.

Naime, skupština grada usvojila je novu odluku o dimničarskim uslugama, kojom su propisane obaveze onog ko će ih vršiti ali i obaveze građana i privrednih subjekata.

Pod dimničarskim uslugama podrazumeva se čišćenje i kontrola dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, čišćenje i kontrola ventilacionih kanala i uređaja, vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima i pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja.

Prema novoj odluci dimničarske usluge mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekat, koji ispunjava uslove za obavljanje te delatnosti propisane zakonom i drugim propisima i kome Grad poveri obavljanje iste komunalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Usluge dimničarskih usluga mogu se plaćati iz budžeta, namenskih sredstava drugih nivoa vlasti i prihoda od prodaje komunalnih usluga.

Predviđeno je da se dimnjaci čiste dva puta godišnje, u periodu pre i posle grejne sezone, u stambenim objektima za kolektivno i individualno stanovanje, stambeno-poslovnim objektima, kao i poslovnim objektima.

Jednom u tri meseca dimnjaci se moraju čistiti u ugostiteljskim objektima, pekarama, klanicama, kuhinjama i drugim objektima u kojima se vrši masovno pripremanje hrane a jednom u tri godine, u slučaju kontrole i čišćenja rezervnih dimnjaka i dimnjaka koji se ne koriste stalno.

Poslednji put Zrenjanici su dimničarinu plaćali, istina kratko, 2009. godine. I tada je skupština donela odluku o dimničarini ali je ta odluka, posle prave bure u javnosti, povučena. Dimničarske usluge te 2009. godine trebalo je da vrši prethodno privatizovano preduzeće “Dimničar” a građani su tu uslugu plaćali putem SON-a, sistema objedinjene naplate, zajedno sa vodom i odnošenjem smeća.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve