PRODAJA ROBE I PRUŽANJE USLUGA ZAPOSLENIM RADNICIMA I POVEZANIM LICIMA OD 01.01.2023. GODINE IZ UGLA ZAKONA O PDV-U

PRODAJA ROBE I PRUŽANJE USLUGA ZAPOSLENIM RADNICIMA I POVEZANIM LICIMA OD 01.01.2023. GODINE IZ UGLA ZAKONA O PDV-U

U “Službenom glasniku” br. 138/2022 od 12.12.2022. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost.

 Foto: Pixabay

U “Službenom glasniku” br. 138/2022 od 12.12.2022. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Jedna od novina je član 17b koji propisuje da se osnovicom za obračun PDV smara tržišna vrednost dobara i usluga (u koju nije uračunat PDV) čiji promet obveznik PDV vrši povezanom licu, ali ne uvek, već samo ako se:

– promet vrši uz naknadu koja je niža od tržišne i

– ako primalac dobara i usluga nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti.

Odredbom novog člana 17b stav 2. Zakona o PDV uređeno je koja lica se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV. Povezanim licima u smislu Zakona o PDV, smatra se:

1) lica koja se smatraju povezanim sa obveznikom u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

2) lica kod kojih postoje porodične ili druge lične veze, upravljačke, vlasničke, članske, finansijske ili pravne veze;

3) odnos između poslodavca i zaposlenog, odnosno članova porodičnog domaćinstva zaposlenog određenog shodno članu 56a stav 6. ovog zakona.

Može se zaključiti da Zakon o PDV mnogo šire definiše povezano lice nego Zakon o porezu na dobit pravnih lica, što treba imati u vidu, jer među ostalom povezanim licem smatra i zaposlenog radnika kod obveznika PDV.

Zaposleno lice kod obveznika PDVa, smatra se povezanim sa poslodavcem, ali ne samo on već i članovi njegovog porodičnog domaćinstva u smislu člana 56a stav 6. Zakona o PDV. Porodičnim domaćinstvom u smislu ovog člana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, supružnika zaposlenog, deca zaposlenog, usvojenika zaposlenog, dece supružnika zaposlenog, usvojenici supružnika zaposlenog, roditelja zaposlenog, usvojitelji zaposlenih, roditelji supružnika zaposlenog, usvojitelji supružnika zaposlenog, a sa istim prebivalištem.

Primeri:

1. Obveznik PDVa se bavi prodajom bele tehnike i maloprodajna cena veš mašine iznosi 60.000 dinara (osnovica 50.000 i obračunati PDV 10.000). Prodavac prodaje tu veš mašinu svom zaposlenom radniku (ili bilo kom povezanom licu iz člana 17b Zakona o PDVu) po ceni od 36.000 dinara (osnovica 30.000 i obračunati PDV 6.000), u ovom slučaju došlo bi do smanjena osnovuce za 14.000 dinara i obračunatog PDVa za 4.000 dinara.

2. Ugostiteljski objekat obveznik PDVa prodaje u svom ugostitsljskom objetku sok po 240 dinara (osnovica 200 i obračunati PDV 40 dinara). Radnicima ugostiteljskog objekta je omogućeno da isti sok kupe po ceni od 96 dinara (osnovica 80 dinara i obračunati PDV 16) u tom ugostiteljskom objektu. U ovom slučaju bila bi utanjenja osnovica PDVa za 120 dinara i obračunati PDV 24 dinara.

3. IT firma prodaje svom zaposlenom korišćeni računara čija je tržišna vrednost 96.000 dinara (osnovuca 80.000 dinara i obračunati 16.000), za iznos od 60.000 dinara (osnovica 50.000 i obračunati PDV 10.000 ). Uovom slučaju umanjena je osnovica za 30.000 dinara i obračunati PDV 6.000 dinara.*

Primena ovog pravila ne znači da povezana lica neće moći da ugovaraju naknadu nižu od tržišne, već da osnovica za obračun PDV ne može biti niža od tržišne vrednosti u koju nije uračunat PDV.

* Napomena: Ukoliko pravno lice ili preduzetnik nije obveznik evidentiranja promete preko elektronskog fiskalnog uređaja, jer npr. vrše usluge samo pravnim licima, od 01.05.2022. godine dužna je da ovakav promet zaposlenom ili drugom fizičkom licu evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Autor: dipl.oec. Marijan Hutkai, ovlašćeni računovođa

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve