ROK ZA DOREGISTRACIJU U REGISTAR PONUĐAČA ISTIČE 1. JULA

ROK ZA DOREGISTRACIJU U REGISTAR PONUĐAČA ISTIČE 1. JULA

Svi članovi Registra moraće da izvrše dopunu dokumentacije u Registru do 1. jula ove godine, kako bi ostali učlanjeni i mogli nesmetano da učestvuju na tenderima.

Svi članovi Registra moraće da izvrše dopunu dokumentacije u Registru do 1. jula ove godine, kako bi ostali učlanjeni i mogli nesmetano da učestvuju na tenderima.

Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre (APR) ukoliko niste izvršili doregistraciju, Institut za javne nabavke, navodi šta je sve potrebno za preduzetnike i pravna lica.

Za preduzetnike

Uz zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje, preduzetnici dostavljaju:

– Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, za domaća fizička lica, kojim se potvrđuje da fizičko lice registrovano kao preduzetnik nije osuđivano, se dostavlja samo ako se lice nalazi u kaznenoj evidenciji, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se ne nalazi registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.

– Za strana fizička lica, tj. strane državljane – stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,

– Za strana fizička lica – stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin. Ukoliko se u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom.

Pravna lica će, uz pomenuti zahtev dostaviti:

– Potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje, krivično delo prevare, neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, zloupotrebe službenog položaja, trgovina uticajem, k davanje mita, krivično delo trgovine ljudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

– Potvrdu nadležnog Višeg sudana čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1,5 miliona dinara, krivično delo trgovine ljudima, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.

– Potvrdu Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kraljevu za suzbijanje korupcije, tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama, prevare u obavljanju privredne delatnosti, zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,

– Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, za domaća fizička lica, kojim se potvrđuje da fizičko lice nije osuđivano, se dostavlja samo ako se lice nalazi u kaznenoj evidenciji, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se ne nalazi registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.

– Za strana fizička lica – stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku.

– Za strana fizička lica – stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom.

Registar već poseduje podatke koji su podložni proverama, o tome da se lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji, tako da će lica dostavljati uverenje iz MUP-a, samo ukoliko se nalaze u evidenciji povodom drugih krivičnih dela, a ne onih koja su pobrojana i obuhvaćena pravilima za upis u Registar.

Ukoliko se ne nalaze u evidenciji povodom drugih dela, ponuđači ne moraju da dostave uverenje MUP-a, a Registar će po službenoj dužnosti izvršiti proveru.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve