UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

UREDBA  O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA  ZA VREME VANREDNOG STANJA

Ovom Uredbom definisane su izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

U R E D B U
O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA
ZA VREME VANREDNOG STANJA

 

Član 1.

U Uredbi o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20 i 58/20), u članu 1a stav 1. tač. 1) i 2), reči: „utorkom, petkom i nedeljom” zamenjuju se rečima: „ svakog dana”, a broj: „30” zamenjuje se brojem: „60”.

U stavu 2. posle reči: „do utorka 21. aprila u 05 časova,” dodaju se zapeta i reči: „kao i za vreme prvomajskih praznika, od četvrtka 30. aprila od 18 časova do ponedeljka 4. maja do 05 časova”, posle reči: „ponedeljak 20. aprila,” dodaju se reči: „ i petak 1. maja”, a posle reči: „od 08 do 10 časova” dodaju se zapeta i reči: „osim ako Vlada posebnom odlukom, u skladu sa epidemiološkom situacijom na dan 30 aprila 2020. godine, ne odluči drukčije”.

Posle stava 10. dodaje se stav 11. koji glasi:

„U zavisnosti od epidemiološke situacije, zabrane, odnosno ograničenja kretanja, propisana ovim članom, mogu se odlukom Vlade ublažiti i pre prestanka vanrednog stanja.”

 

Član 2.

U članu 1b posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„U zavisnosti od epidemiološke situacije, zabrane kretanja i okupljanja, propisane ovim članom, mogu se odlukom Vlade ublažiti i pre prestanka vanrednog stanja.”

 

Član 3.

U članu 4. stav 3. reči: „dok traje vanredno stanje” zamenjuju se rečima: „do 27. aprila 2020. godine”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

„Počev od 27. aprila 2020. godine pravna lica i preduzetnici iz stava 4. ovog člana mogu nastaviti sa obavljanjem delatnosti pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pored mera prevencije iz stava 5. ovog člana, Vlada odlukom može odrediti i druge mere zaštite, ako to zahteva epidemiološka situacija.

Nadležne inspekcijske službe dužne su da kontrolišu primenu mera iz st. 5. i 6. ovog člana.”

 

Član 4.

U članu 4a posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Od 1. maja 2020. godine, u zavisnosti od epidemiološke situacije, Vlada može doneti odluku o ublažavanju mera propisanih ovim članom, odnosno dozvoliti obavljanje delatnosti prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa aerodroma u Republici Srbiji, pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih aerodromskih prostorija, opreme, mobilijara, dezinfekcija transportnih sredstava, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, obavezno merenje temperature svim putnicima na svim letovima, dolaznim i odlaznim) u skladu sa posebnim planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač aerodroma donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.”

 

 

Član 5.

U članu 4b posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Odluku o ublažavanju propisanih mera zabrane iz stava 1. ovog člana pre prestanka vanrednog stanja donosi Vlada, vodeći računa o epidemiološkoj situaciji.”

 

 

Član 6.

U članu 4v stav 1. tačka 1) posle reči: „člana 4a” dodaju se reči: „st. 1. i 2.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US).”

 

Član 7.

U članu 4g posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US).”

 

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve