Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Evidencija u poljoprivredi - Knjiga polja

 

Najčešći problem poslovanja preduzeća je neuređenost informacionih tokova zbog nepostojanja evidencija iz poslovanja. Rešavanjem ovog problema stvara se podloga za efikasnije poslovanje, prelazak na informacioni sistem podržan računarima i uvođenje standarda kvaliteta u poslovanje preduzeća.

Poseban nedostatak informacija i podataka je izražen u poljoprivrednoj proizvodnji, a gde su one najpotrebnije. Postojanje uređenih informacija i podataka omogućava analizu poslovanja i planiranje poslovanja kako bi bilo uspešno. Što je vise nepoznatih elemenata u odlučivanju, to je planiranje potrebnije, a ono nije moguće bez dobrih evidentiranih informacija-baze podataka za analizu i pravilno odlučivanje.

U poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno u biljnoj proizvodnji se postiže kroz knjigu polja, koja je osmišljena i projektovana kao alat za planiranje i praćenje svakodnevnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Obezbeđuje pomoć u planiranju, evidenciji i analizi proizvodnih aktivnosti. Knjiga POLJA omogućava jednostavno analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa) i ostvarenih troškova.

Knjiga polja omogućava evidenciju o uzgoju različitih kultura, na različitim parcelama. Veoma važno je znati kako je neka kultura uzgajana, da li su korišćeni propisani preparati i da li su sve aktivnosti urađene na vreme. Sve ovo je važno kako bi se mogli dobiti sertifikati za izvoz proizvoda na strana tržišta, a pre svega na tržišta EU

Knjiga POLJA je nezamenljiva pomoć u ovom poslu.

Knjiga POLJA omogućava:

  • precizno planiranje i analizu proizvodnih aktivnosti,
  • optimizovanu organizaciju rada,
  • uporednu analizu podataka iz ranijih godina i efikasniju izradu setvenog plana,
  • pregled svih proizvodnih aktivnosti, utrošenih materijala, časova rada ljudi i mašina, primedbi i zapažanja, analize zemljišta, prinosa na jednom mestu za bilo koju godinu,
  • grafičko okruženje – digitalna mapa,
  • pomoć pri uvođenju ISO i GLobalGAP standarda, potrebne evidencije kod organske proizvodnje,
  • bazu podataka potrebnih za savetodavne aktivnosti.

Slika 1: Aplikacija za knjigu polja

 

Nekada je knjiga bila u štambanom obliku, a danas je dostupna u elektronskom obliku, pa čak i u web aplikaciji, što znači i na mobilnom telefonu.