Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Planiranje investicija i investiciona spremnost preduzeća

Svako preduzeće mora da se razvija kako bi uspešno opstajalo na tržištu. Da bi se uspešno razvijalo, preduzeće mora ulagati, odnosno investirati.

Osnova uspešne realizacije investicije je njeno planiranje.

 

Planiranje investicije podrazumeva definisanje:

  • U šta se investira (izgradnja, adaptacija, oprema, transportna sredstva, obrtna sredstva...)?
  • Kada se planira realizacija predmetne investicije (od kada do kada)?
  • Koliko će to da košta (predmer i predračun radova, ponude dobavljača, ...)?

 

Investicija treba se daplanira nekoliko meseci ili koju godinu pre njene realizacije, a razlozi za ovakav pristup su brojni kako bi investicija mogla biti uspešno realizovana:

  • Potrebno je određeno vreme za prikupljanje navedenih podataka
  • Potrebno je obezbediti stabilno poslovanje preduzeća
  • Neophodno je struktuirati bilanse preduzeća zbog dobrih pokazatelja poslovanja (ekonomičnost, akumulativnost, rentabilnost, vreme vraćanja investicije i drugih)
  • Potreban je dovoljan investicioni potencijal preduzeća koji pokriva vrednost investicije (dobit+amortizacija)
  • Drugi

 

Preduzeća često u praksi reaguju tek kada se pojavi nekakav konkurs sa povoljnim troškovima finansiranja ili čak i sa subvencijama, ali su tada dosta nespremni ili u tom roku jedva postignu da prikupe neophodnu dokumentaciju i izrade biznis plan, kako bi kompletirali traženu konkursnu dokumentaciju i predali je u propisanom roku za konkurisanje. Mnogi budu prinuđeni da odustanu od konkursa ili im dokumentacija ne bude zadovoljavajućeg kvaliteta i budu odbijeni.

Ako u preduzeću nemaju dovoljno vremena ili nekih drugih resursa, mogli za pomoć da se obrate profesionalnom licu koje bi im pomoglo da se uspešno pripreme za investiranje.