Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Priprema za izvoz proizvoda i usluga

Često svaki preduzetnik pomisli kako je rešenje njegovih problema u nivou obima poslovanja IZVOZ. Da to obezbeđuje mogućnost mnogo većeg obima poslovanja jer se radi o velikom tržišu, za razliku od tržišta Srbije, koje je ipak malo i ograničeno. Kao što je velika šansa IZVOZ, naročito na tržištu EU, tako je na velikom tržištu i veća konkurencija sa kojom se treba izboriti.

Najznačajniji partner Srbije u izvozu je EU.

 

EU JE DOBAR IZBOR U TRAŽENJU PRIVREDNOG PARTNERA ZBOG: tradicije poslovnih odnosa, blizine tržišta, Zakoni i standardi u Srbiji se približavaju onima iz EU, tržište EU je raznovrsno i sa mnogo niša koje omogućava izvoz MSP, carinske povlastice koje Srbija ima u trgovini sa EU

Informacije o mogućnostima izvoza se mogu pronaći na sledećim linkovima:

 

Pri izboru novih tržišta treba sagledati: geografsku udaljenost novog tržišta, da li su obezbeđene dovoljne količine proizvoda ujednačenog dobrog kvaliteta u kontinuitetu, postoje li resursi u preduzeću (znanje, novac, vreme) – interni ili eksterni, potrebno je dobro poznavanje (engleskog) jezika, najbolje jezika zemlje u koju bi preduzeće da izvozi, obezbeđenost promotivnog materijala na stranom jeziku (jeziku zemlje u koju bi se izvozilo, da li su potrebne vize za odlazak u zemlju u koju bi se izvozilo, inicijalna provera tržišta, ...

Važno je da se prednosti i mane ulaska na EU tržište posmatra iz perspektive svake pojedinačne firme.

Neki elementi ZA i PROTIV
ZA- relativna blizina tržišta, jedinstvenost i veličina eu tržišta, visok nivo lične potrošnje, dostupnost raznih informacija o tržištu, trgovinski sporazum, …
PROTIV-kulturološke različitosti, složenost tržišta, velika konkurencija na tržištu, zahtevnost, standardi.


Osnovni pricipi pripreme za izvoz su:

 • Sprovesti proceduru provere spremnosti za izvoz
 • Napravite biznis plan
 • Pažljivo proveriti i izabrati poslovne partnere (due diligence)
 • Postavite realne ciljeve, prihvatiti sopstvena ograničenja koje preduzeće ima
 • Posvetite pažnju detaljima, ne prepuštajte ništa slučaju
 • Koristiti kvalitetnu stručnu pomoć tamo gde je to neophodno (pravni aspekti, finansije, računovodstvo/porezi, carina/špedicija, otvaranje firme i sl.)
 • Unapred proveriti troškove logistike
 • Koristiti usluge profesionalaca za prevođenje dokumentacije na strani jezik
 • Upoznati se sa svojim segmentom tržišta
 • Upoznati se sa konkurencijom
 • Odredite tarifne brojeve prozvoda koji će se izvoziti
 • Upoznati se sa standardima i uvoznom regulativom kao preduslovom za izvoz u EU – neophodno je zadovoljiti standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda

 

Institucije državne podrške izvozu u Srbiji su:

 • Ambasade Srbije
 • Razvojna agencija Srbije (RAS)

 

Profesionalna pomoć za pripremu i organizaciju izvoza mogu biti pre svega, sopstveni tim (pojačati tim shodno potrebama), domaći i/ili EU konsultanti i agencije, Komore, poslovna udruženja.

Načini pronalaženja inokupaca su različi i to se može uraditi preko pretrage ne Internetu, LinkedIn mreže, Facebook mreže, Sajmovi (u EU i van), Konferencije, seminari, kongresi, B2B susreti, Komore, poslovna udruženja, prijateljske firme iz istog sektora (Mreža izvoznika Srbije, klasteri...), Predstavništva EU firmi u Srbiji.

 

SAVET ZA BUDUĆE IZVOZNIKE

 • Adekvatna priprema
 • Dobra komunikacija, profesionalni odnos
 • Što više kontakata!
 • Pažljiv izbor i provera partnera
 • Kontinuitet kvaliteta i količina, poštovanje rokova
 • Budite uporni!