Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Uvod u temu pravnog položaja poslodavca

 

Tekstovi koji su ovde priređeni su instruktivnog karaktera. Naime, kao osnovno pitanje koje se nametnulo, bilo je koje oblasti odabrati za pravni prikaz.  Procenili smo da su to svakako pitanja koja se odnose na pravno-statusne mogućnosti lica koja nameravaju da osnuju neki privredni subjekt, zatim pristup ugovaranju poslova, potom pitanja oko obezbeđenja i naplate potraživanja, kao i određena pitanja iz radno pravne problematike.

Sve pobrojane oblasti su same po sebi veoma opširne i kompleksne. Sve su to posebne grane prava. Upravo zato smo u prvoj rečenici uvoda i ukazali na to, da tekstovi ne plediraju na to da budu stučno-naučni radovi.  Naime, namera nam je da preduzetnicima ukažemo na važnost ovih tema za njihovo  poslovanje, a kako bi oni mogli steći neka osnovna znanja iz prikazanih oblasti.

Moramo da ukažemo na to, da postoji još čitav niz pitanja iz pravne problematike, a posebno iz oblasti upravnog prava. To je veoma široka oblast, koja obuhvata više stotina zakona i drugih opštih akata.  Svi ti opšti akti nisu bitni za sve privredne subjekte, već to zavisi isključivo od vrste delatnosti kojim se konkretni privredni subjekat bavi.  Stoga je to faktički nemoguće jedinstveno ni prikazati.

U svakom slučaju, ponuđeni tekstovi mogu  preduzetnicima da pruže neka inicijalna znanja, koja će ih podstaći na daljnja razmišljanja i traženja odgovora koja se tiču njihovog poslovanja, kao i da im pomogne da lakše komuniciraju sa stručnim licima, koja su angažovali ili će angažovati kako iz pravne oblasti,  tako i iz poresko-računovodstvene oblasti. Napominjemo da nepoznavanje prava škodi, pa stoga ne može biti ni kasnijeg osnovanog izgovora za neprimenjivanje propisa. Pri tom, propisane kazne su veoma visoke, tako da one mogu bitno da utiču na poslovni rezultat privrednih subjekata.

Uvažavajući ovo što smo naveli, molimo da u tom smislu i tretirate ponuđene tekstove.