Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

Značaj konsultanata i konsultantskih usluga u poslovanju preduzetnika

Mikro i mala preduzeća imaju mali broj zaposlenih, ali i pored toga preduzeće mora imati i sprovoditi sve poslovne funkcije (finansije, komercijala sa nabavkom, prodajom, marketingom, …, proizvodnja, pružanje usluga, pravni sektor, …). Pošto nemože imati zaposlenog za svaku funkciju, preduzeće mora angažovati eksternog konsultanta po svojim potrebama i u vremenu kada je to potrebno.

 

Prema podacima Privredne komore Srbije, poslovna ponuda preduzeća koja pružaju konsultantske usluge je sledeća: finansijska revizija, računovodstvo, priprema biznis planova, studija izvodljivosti, procena vrednosti kapitala, organizaciono restrukturiranje, privatizacija, oporezivanje. Pojedine konsultantske kuće imaju široku listu usluga koje nude.

 

Trenutno konsultantske usluge najčešće podrazumevaju pomoć u izradi biznis plana, koji služi pri konkurisanju za dobijanje kredita, ili neke obuke i treninge za zaposlene, pre svega u prodaji, kao i usluge knjigovodstvenih agencija i advokata. Preduzetnicima, je neophodna i pomoć, u obliku nefinansijske podrške, da bi preduzeća opstala na tržištu i razvijala se. Ona se ogleda kroz konsultantske usluge pružanja informacija, konsultacija, mentorskog rada, obuka i treninga u različitim oblastima od značaja za vođenje poslovanja.
Prema podacima Privredne komore Srbije, poslovna ponuda preduzeća koja pružaju i sledeće konsultantske usluge: finansijska revizija, studija izvodljivosti, procena vrednosti kapitala, organizaciono restrukturiranje, oporezivanje.

 

Koriste i usluge agencija za bezbednost i zaštitu na radu, kao neophodne radi zadovoljavanja zakonskih propisa u poslovanju.

Usluge ostalih konsultanata možda ne podpaju pod zakonsku obavezu, ali one mogu znatno doprineti razvoju i postizanju uspeha u poslovanju preduzeća.

Na tržištu konsultantskih usluga u Srbiji prisutne su i pojedine strane konsultantske organizacije.

Potrebno je povećanje nivoa razumevanja preduzetnika o sopstvenim potrebama i značaju konsultantskih usluga koje im mogu pomoći u ostvarivanju svojih ciljeva, te da je taj trošak jednak investiciji u neku mašinu, objekat ili transportno sredstvo.