Uloguj se / Registruj se
Registruj se

Main Menu

Navigacija

BIZNIS VESTI - JAVNI BELEŽNICI PONOVO RADE U REDOVNOM REŽIMU

18.05.2020

Javnobeležničke kancelarije širom Srbije ponovo rade u redovnom režimu od 9 do 17 časova, uključujući i izlaske na teren, prenela je saopštenje komore Beta.

Overa potpisa, rukopisa i prepisa, kao i pre vanrednog stanja, obavljaju se bez prethodnog zakazivanja, izuzimajući overe potpisa birača.

Službene radnje solemnizacije ugovora i sačinjavanje javnobeležničkih zapisa se zakazuju kao i pre epidemije, a na stranke se apeluje da dokumentaciju, kada je god to moguće, šalju elektronskom poštom, kao i da u kancelariju direktno pristupaju samo stranke koje učestvuju u postupku.

Beležnici su počeli ponovo da zakazuju ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima, koje javnim beležnicima poveravaju sudovi.

Foto: Pixabay