BESPOVRATNA SREDSTVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

BESPOVRATNA SREDSTVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019. godini

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019. godini

 

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor).

 

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2019. godini i to:

(a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 1. maja 2019. godine do 26. ooktobra 2019. godine, ili

(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije do 20. decembra 2019. godine.

 

Pod nabavkom mašina/opreme se podrazumevaju mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda i/ili pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnja, odnosno pružanja usluge.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se i nabavka računarske opreme sa perifernim uređajima (štampač, skener, itd.), odnosno prenosivog ili desktop ili tablet računara ili pametnog telefona isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i/ili društvenim mrežama.

Pod nabavkom softvera (softverske licence) podrazumeva se nabavka profesionalnog (aplikativnog) softverskog paketa/alata u funkciji proizvodnog procesa ili daljeg razvoja informatičkih rešenja i proizvoda za tržište, kao i softverski paket/alati za potrebe pružanja usluga.

Pod uslugom digitalizacije se podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, a u direktnoj je vezi sa kreiranjem proizvoda i/ili
usluge i/ili poslovanja privrednog subjekta (izrada veb sajta, plana promocije, marketing plana, biznis plana, digitalnog marketinga i sl.).

Mašine/oprema i računarska oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje izdataka za nabavku polovne mašine/opreme ne starije od 5 godina.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka za nabavku sledećeg:

 • ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, solarni paneli, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.);
 • nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.);
 • rasveta, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.);
 • prezentaciona, elektronska, birotehnička, audio-vizuelna i slična oprema (oprema za prevođenje, fiskalne kase, TV, muzički uređaji, zvučnici i dr.);
 • alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, kalupi, repromaterijal, potrošni materijal i dr;
 • poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju;
 • sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl;
 • oprema za sport.

 

VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.

 

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se:

 • za predmet nabavke iz NAMENE SREDSTAVA pod (a) – na osnovu dostavljenog računa- otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog, ili
 • za predmet nabavke iz NAMENE SREDSTAVA pod (b) – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

A) Mašine/oprema – do najviše 400.000,00 dinara;
B) Prenosivi ili desktop ili tablet računar – do najviše 80.000,00 dinara;
V) Pametni telefon – do najviše 70.000,00 dinara;
G) Softver – do najviše 150.000,00 dinara;
D) Usluga digitalizacije – do najviše 150.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

 

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i to:

1. privredna društva1, koja su prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i

1 Privredna društva u kojima žena ima najmanje 51% vlasničkog udela i u kome obavlja rukovodeću funkciju (direktorica i zakonska zastupnica) – kumulativno.

2 Žene – preduzetnice koje lično upravljaju poslovanjem – kumulativno.

3 Shodno članu 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS”, br. 93/14, 22/15 i 87/18) za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa nadležni su javni beležnici (notari). Izizetno, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici (notari), nadležnost za overavanje zadržavaju opštinske uprave i sudovi (osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova).

2. preduzetnici.

Prijavu na Javni konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt:
• koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
• nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
• koji je u teškoćama,
• ukoliko je predmet prijave kupljen/nabaljen:
– od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik,
– od povezanih lica ili društava.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

 • da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno), ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno);
 • da je pozitivno poslovao u 2018. godini (iskazao neto dobitak);
 • da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
 • da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2017-2019. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
 • da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja;
 • da nije primio bespovratna sredstva na konkursima Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u 2018. i 2019. godini.

 

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge).

 

Prijava se može podneti za refundaciju izdataka:

 • za nabavku maksimalno 5 (pet) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše dva različita dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku najviše 3 (tri) prenosiva, desktop ili tablet računara od jednog dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku 1 (jednog) pametnog telefona od jednog dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku 1 (jednog) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) od jednog dobavljača/prodavca;
 • za nabavku 1 (jedne) usluge od jednog dobavljača/prodavca.

Rok za podnošenje prijava je 12. novembar 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona broj 021/487 4306 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Izvor: Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve