IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA ZA ROBU I USLUGE KOJE SE IZVOZE U INOSTRANSTVO

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA ZA ROBU I USLUGE KOJE SE IZVOZE U INOSTRANSTVO

Prelazak na novi sistem fiskalizacije u maju 2022. godine doneo je značajne izmene u administraciji internet prodaje.

 Foto: Pixabay

Prelazak na novi sistem fiskalizacije u maju 2022. godine doneo je značajne izmene u administraciji internet prodaje. Naime, prodaja robe putem interneta, u starom sistemu fiskalizacije, bila je izuzeta od obaveze evidentiranja na fiskalnoj kasi, pod uslovom da se isporuka dobara vršila preko posrednika (kurira/firmi za dostavu).

Od 01.05.2022. godine, privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom, dužni su da za svaku prodaju izdaju fiskalni račun. Ova obaveza važi i u slučaju isporuke putem posrednika, i ne zavisi od toga da li je trgovac u PDV-u, na koji način naplaćuje prodaju itd.

Svaka prodaja fizičkom licu – građaninu, mora se evidentirati u fiskalnom uređaju.

Od ove obaveze nisu oslobođeni ni prodavci koji dobra i usluge prodaju online stranim fizičkim licima.

Da potvrdimo kroz primer, internet prodavnica koja prodaje nakit isključivo na tržištu Evropske unije, dužna je da svaku prodaju fizičkom licu – strancu evidentira na fiskalnom uređaju. Ovo važi i u slučaju da se naplata obavlja preko neke od platnih institucija (na primer PayPal-a).

Pravila fiskalizacije koja važe za otpremanje robe u inostrantsvo (izvoz) važe i za pružanje usluga stranim fizičkim licima. Ukoliko držite časove stranih jezika, seanse psihološkog, poslovnog ili drugog savetovanja i druge usluge online stranim fizičkim licima, potrebno je da ovu prodaju evidentirate na fiskalnim uređajima. Ukoliko se isključivo bavite pružanjem usluga online, račune možete da izdajete i šaljete u elektronskoj formi (prosto rečeno – ništa ne morate da štampate).

Za potrebe izvoznog carinjenja, trgovac uz fiskalni račun može da pripremi propratni dokument. On može da sadrži sve podatke koji su neophodni za nesmetano izvozno carinjenje i otpremu. Podsećamo, ovi propratni dokumenti inače treba da sadrže broj fiskalnog računa uz koji se izdaju, a ne smeju da sadrže podatak o osnovici za PDV i PDV-u, ukoliko je obračunat, već samo ukupan iznos za plaćanje.

Online shop nije oslobođen ni obaveze kucanja avansnih računa po osnovu izvoza dobara. U skladu sa zakonom o fiskalizaciji, na fiskalnom uređaju potrebno je izdati avansni račun za svaku uplatu koja se desila pre izvršenog prometa. Trgovci imaju ovu obavezu i kada su uplata i promet u istom mesecu, ali je uplata prethodina prometu.

Zabunu unosi činjenica da ova dinamika nije usklađena sa Zakonom o PDV-u, gde obaveza izdavanja avansnog računa postoji samo kada obveznik primi naknadu pre prometa, a promet ne izvrši do kraja poreskog perioda u kojem je primio naknadu.

Na fiskalnom uređaju mora da se evidentira svaka uplata primljena pre prodaje, a ne samo ona za koju do prodaje neće doći do kraja PDV perioda (meseca/tromesečja).

Jednostavno rečeno, za uplatu koju primi 05.09.2022. godine web shop ne mora da izda avansni račun, sa aspekta Zakona o PDV-u, ukoliko će prodaja biti do kraja septembra, ali mora da izda avansni račun na fiskalnom uređaju.

Otprema dobara u inostranstvo i avans primljen po tom osnovu oslobođeni su PDV-a. Internet prodavnica prilikom evidentiranja prometa na fiskalnom uređaju treba da koristi poresku oznaku „G“ – koja je uvezana sa poreskom stopom 0%.

Naknada za dobra koja se isporučuju i iznos primljenog avansa u stranoj valuti na fiskalnim računima uvek se iskazuje u dinarima. Za potrebe preračuna koristi se srednji kurs NBS na dan prometa odnosno na dan prijema avansne uplate od kupca. Ukoliko želi, prodavac može iznos u stranoj valuti iskazati u poljima za reklamu na fiskalnim računima za prodaju odnosno avansnim računima.

Za potrebe pravilnog evidentiranja prometa, potrebno je znati kako se određuje datum prometa (datum prodaje) dobara i usluga.

Zakon o fiskalizaciji ne bavi se definisanjem datuma prometa dobara i usluga, pa se u praksi za te potrebe koriste rešenja iz Zakona o PDV-u.

Kada su u pitanju dobra, datum prometa je dan otpočinjanja otpreme dobara kupcu, ako je za isporuku dobara odgovoran dobavljač.

Kod usluga su pravila nešto složenija. Kod vremenski ograničene usluge, datum prometa je poslednji dan pružanja usluga (kada je pružanje usluge okonačno).

Kada su u pitanju delimične usluge, gde je ugovoreno periodično fakturisanje, datum prometa je poslednji dan perioda (meseca, tromesečja, godine).

Za kraj podsećamo internet prodavnice koje su u sistemu PDV-a, da za dobra otpremljena u inostranstvo treba da poseduju izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije, kako bi imali pravo na oslobođenje od PDV-a za dati izvoz. Za primljeni avans, dovoljno je da firma izda avansni račun kako bi ostvarila pravo na oslobođenje od PDV-a (da ne obračunava PDV na primljeni avans).

Izvor: eXperta

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve