JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH  SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Konkursa i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI

Ciljevi Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa (u daljem tekstu: Konkurs) su:
– Podrška razvoju turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje rada privrednih subjekata sa ciljem podizanja nivoa kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda;
– Unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine;
– Uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda;
– Podizanje kvaliteta ponude u odnosu na prosečnu ponudu ugostiteljskog tržišta;
– Podsticanje povećanja prihoda privrednih subjekata i otvaranja novih radnih mesta, te porast poreskih prihoda i naknada Republike Srbije.

 

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za projekte:

Tehnološkog osavremenjavanja ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda kroz subvencionisanje:
– nabavke mašina i opreme koje svojim tehnološkim karakteristikama i načinom upotrebe služe pripremi, čuvanju, posluživanju hrane i napitaka ili pružanju usluga na inovativan način, koje podižu kvalitet ponude u odnosu na prosečnu ponudu tržišta.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine;

Konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu.

 

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Konkursa i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Uslovi za učešće na Konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 90% prihvatljivih troškova i to za:
Tehnološkog osavremenjavanja ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda
– nabavke mašina i opreme koje svojim tehnološkim karakteristikama i načinom upotrebe služe pripremi, čuvanju, posluživanju hrane i napitaka ili pružanju usluga na inovativan način, koje podižu kvalitet ponude u odnosu na prosečnu ponudu tržišta najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije, u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet, nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta koji su propisani Pravilnikom.

Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

 

NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI -TEHNOLOŠKO OSAVREMENJAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA U CILJU INOVIRANJA PROCESA-“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 11. april 2019. godine.

 

INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini -tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

 

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 46 69 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve