JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM  SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za :
• refundaciju troškova nabavke mašina, opreme i repromaterijala koji su kupljeni, isplaćeni u celosti i isporučeni u periodu od 07. avgusta 2018. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa (u daljem tekstu: refundacija prethodno učinjenih izdataka) ili
• refundaciju troškova nabavke mašina, opreme i repromaterijala koji će biti kupljeni, isplaćeni u celosti i isporučeni najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora (u daljem tekstu: refundacija naknadno učinjenih izdataka).

Ukoliko je mašina, oprema i repromaterijal kupljen i isplaćen u celosti, a nije isporučena u roku od 30 dana, rok za isporuku se može produžiti na 90 dana aneksom ugovora.

Visina bespovratnih sredstava može biti:
a) Sredstva za kapitalne subvencije u ukupnom iznosu od 6.000 000,00 dinara namenjena su za nabavku mašina ili opreme i dodeljuju se u rasponu od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara, a do 50% od vrednosti kupljene robe.
b) Sredstva za tekuće subvencije u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara su namenjena za nabavke reprometerijala i dodeljuju se od 200.000,00 do 700.000,00 dinara, a do 50% od vrednosti kupljene robe.

Svi iznosi su bez PDV-a i zavisnih troškova.

Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine ili opreme, ne starije od 10 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Učesnik Javnog konkursa može podneti jednu prijavu na Javni konkurs za obe namene, a iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju:
• privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP  Vojvodine, sa važećom dozvolom za rad od strane nadležnog ministarstva (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre ;
• privredna društva sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su osnovana i posluju sa ciljem zapošljavanja Socijalno ugroženih kategorija i obavljanja poslova, odnosno ulaganja sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba Socijalno ugroženih kategorija i njihovih zajednica, a u skladu sa ciljevima navedenim u Osnivačkom aktu privrednog društva i gde je najmanje polovina zaposlenih lica Socijalno ugrožena;
• privrednim društvima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja po ugovornom osnovu posluju sa ustanovama, privrednim društvima ili organizacijama koje su usmerene ka organizovanju, stacioniranju ili pružanju podrške Socijalno
ugroženim kategorijama;
• preduzetnik sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji ima svojstvo Socijalno ugrožene kategorije i koji osim sebe zapošljava najmanje jedno socijalno ugroženo lice.

Pravo i uslovi učešća na Javnom konkursu su definisani Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) koji se preuzima na internet prezentaciji Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kriterijumi, potrebna dokumentacija i definisanje statusa „socijalno ugrožena kategorija“ propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini koji možete preuzeti na sajtu Sekretrijata www.spiv.vojvodina.gov.rs

 

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose na konkursnim obrascima (preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs) i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,

Bulevar Mihajla Pupina 16,

21000 Novi Sad,

sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u 2019. godini“, poštom ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijava je 11. april 2019. godine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 021/487-4250.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Maecenas rutrum, felis id rutrum malesuada

Nam tellus erat, posuere sit amet metus sit amet, iaculis porta urna. Proin luctus lectus varius ipsum venenatis, sit amet finibus augue ultricies. Pellentesque consequat et ante ut porttitor. Pellentesque eu sem sem. Donec finibus lectus nisi, et ultrices odio porta sit amet. Sed laoreet pretium lacus vel bibendum.
Detaljnije Pogledaj sve