NOVI PARTNER ZA NOVE PUTEVE

NOVI PARTNER ZA NOVE PUTEVE

Još jedna komunalna usluga u gradu biće realizovana kroz ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Privatnog partnera Grad Zrenjanin potražiće i za finansiranje, izgradnju i održavanje nove putne mreže u dužini od 25 kilometara.

 Foto: Pixabay

Još jedna komunalna usluga u gradu biće realizovana kroz ugovor o javno-privatnom partnerstvu.

Privatnog partnera Grad Zrenjanin potražiće i za finansiranje, izgradnju i održavanje nove putne mreže u dužini od 25 kilometara.

Da bi se u kratkom vremenskom roku ostvario ovaj ambiciozan plan, potreban je projekat javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije.

U obrazloženju odluke, koju je usvojila skupština grada, piše i da je Zrenjanin po svojoj površini druga jedinica lokalne samouprave u Srbiji i da održava 400 kilometara saobraćajnica.

U odluci piše i da se stvaranje pravnog okvira za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva pokazalo se kao odličan put za poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti privatnom partneru, odnosno delatnosti čije se finansiranje obezbeđuje u celosti ili delimično investicijom privatnog partnera, kao rešavanju pitanja koja su od javnog značaja.

Ovim projektom nastoji se da se pokaže da će ulaganje u obnovu saobraćajne infrastrukture imati važnu ulogu u tranziciji ka konkurentnijem, sigurnijem i održivijem infrastrukturnom sistemu u budućnosti, naročito imajući u vidu pretpostavku da se društvena, ekonomska i razvojna uloga države ogleda u razvijenosti i urednom i kvalitetnom održavanju saobraćajne infrastrukture.

Disperzija rizika koja se ostvaruje na ovaj način je više nego povoljna za javnog partnera. Privatni partner preuzima sve rizike koje bi u suprotnom snosio javni partner, a tiču se rizika projektovanja, izgradnje (rešenja, dozvola, nepredviđenih radova, dodatnih troškova, kašnjenja, kvaliteta…), održavanja, finansiranja…

Predmet predloženog projekta JPP obuhvata projektovanje, finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju lokalne putne infrastrukture i pružanje usluga upravljanja i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina na period od 10 godina zaključenjem ugovora o javno-privatnom partnerstvu između Grada Zrenjanina i privatnog partnera sa javnim plaćanjem.

U jednom drugom planskom dokumentu, navedeni su putevi predviđeni za izgradnju.

Kako bi se napravila celovita putna mreža koja će zadovoljiti potrebe užeg i šireg područja Zrenjanina, odnosno bolju povezanost grada sa mrežom državnih puteva, bolju povezanost naseljenih mesta i povezanost naseljenih mesta sa izgrađenim i planiranim sadržajima van granica građevinskih područa naseljenih mesta, planirana je izgradnja nekoliko novih opštinskih puteva.

Tako je planirana izgradnja puta Zrenjanin-Lukićevo-Botoš, Aradac-Elemir; Jankov Most-Klek-Lazarevo, Ečka-Lukino Selo kao i put Mihajlovo-državni put prvog reda.

U planu je izgradnja puta Lazarevo-Lukićevo, sa mostom na kanalu DTD, Knićanin-Čenta, Knićanin-Perlez, Zrenjanin (Mužlja)-Tisa (Komonj), Orlovat-Botoš, prekoTomaševca.

Takođe, planira se izgradnja opštinskog puta kroz atar Čente i Farkaždina, opštinski put od obilaznog puta oko Zrenjanina do ”Banatske magistrale” (Marjanov Brod), zatim Jankov Most-Jankov Most atar; Tomaševac-Tomaševac atar; Zlatica-Zlatica atar; Taraš-Taraš 1, sa mostom na Tisi, Banatski Despotovac-Banatski Despotovac atar i opštinski put ka regionalnoj deponiji (od produžetka obilaznog puta oko Zrenjanina).

Na novoplaniranim opštinskim putevima: Taraš – Taraš 1 i Lazarevo – Lukićevo, planira se i izgradnja dva nova mosta, preko kanala DTD, odnosno reke Tise. Izradom Planova detaljne regulacije za predmetne puteve, biće definisani i svi elementi ovih mostova, koji su sastavni delovi trasa pomenutih puteva.

Grad kao javni partner ima korist od partnerstva jer će prema odluci privatni partner investirati sopstevna sredstva i preuzeti sve rizike.

Kakvu korist ima privatni partner? O tome će verovatno više biti reči u ugovoru koji će biti potpisan nakon sprovedene procedure izbora.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System” osvojila je prestižnu nagradu za inovacije

Zrenjaninska firma “Carp System”, koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme pod istoimenim sopstvenim brendom, osvojila je prestižnu nagradu za inovacije, u žestokoj konkurenciji 75 timova, iz svih inovativnih oblasti.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve