KAKO REGISTROVATI FIRMU U SRBIJI

KAKO REGISTROVATI FIRMU U SRBIJI

Za razliku od ranijih godina, od 2018. godine za preduzetnike i jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno od juna 2019. za višečlana društva sa ograničenom odgovornošću, registraciju preduzeća moguće je odraditi elektronskim putem preko sajta APR-a. U ovom tekstu, delimo sa vama više detalja o registraciji biznisa.

 Foto: Pexels

Osnivanje preduzeća i njegova registracija u Agenciji za privredne registre prvi je korak u pokretanju sopstvenog biznisa.

Za razliku od ranijih godina, od 2018. godine za preduzetnike i jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno od juna 2019. za višečlana društva sa ograničenom odgovornošću, registraciju preduzeća moguće je odraditi elektronskim putem preko sajta APR-a.

                                                                              

Registracija preduzetnika

Prvi korak pri eRegistraciji preduzetnika jeste kreiranje naloga na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. Po kreiranju naloga, potrebno je da se registrujete sa e-mail adresom i lozinkom koju ste odabrali.

Ako ste uspešno izvršili prijavu na sistem, potrebno je da izvršite eRegistraciju preduzetnika. Sama procedura eRegistracije podrazumeva iste korake kao procedura registracije na šalteru, ali značajno skraćuje vreme utošeno na čekanja u redu. Osim što je digitalizovao proces kreiranja i podnošenja zahteva za registraciju, APR je omogućio elektronsko plaćanje putem posebne aplikacije.

Za eRegistraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica,
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

 

Kompletna procedura sa svim koracima pri eRegistraciji preduzetnika opisana je u ovom vodiču. APR je pripremio i video uputstvo za eRegistraciju.

Česta nedoumica budućih preduzetnika odnosi se na naziv preduzetniče radnje. U sistemu za eRegistraciju osnivanja preduzetnika, u polje POSLOVNO IME PREDUZETNIKA treba uneti:

 • lično ime,
 • oznaku pravne forme (PREDUZETNIK ili PR),
 • mesto sedišta.

 

Ova tri podatka će sistem sam preuzeti iz već popunjenih podataka u zaglavlju – navodi se na sajtu APR-a.

Registraciju preduzetnika moguće je izvršiti i na šalteru APR-a.  Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (preduzetnika), potrebno je priložiti:

 • jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS),
 • propisanu dokumentaciju i
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

 

Visina naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.000,00 dinara. Ukoliko prijavu podnosite na šalteru APR-a, naknada iznosi 1.500,00 dinara.

Ukoliko APR prihvati Vašu registraciju, dostaviće Vam rešenje u roku od 5 radnih dana. Rešenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu email adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

                                                                                                           

Društvo sa ograničenom odgovornošću

 

Za osnivanje DOO na šalteru APR-a, neophodna je sledeća dokumentracija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva,
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

 

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta koji se registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara. Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Kada govorimo o eRegistraciji osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO, kao i za osnivanje preduzetničkih radnji, potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade.

 

eRegistracija društava sa ograničenom odgovornošću takođe se vrši u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika APR-a.

Naknada za osnivanje jednočlanih i višečlanih DOO elektronskim putem iznosi 4.500,00 dinara.

Ukoliko osnivate DOO elektronskim putem, od svih ranije navedenih dokumenata neophodan Vam je samo osnivački akt u vidu elektronskog dokumenta, potpisan elektronskim sertifikatom člana, odnosno članova društva.

Kompletan vodič za osnivanje DOO možete preuzeti ovde, ili pogledati video uputstvo APR-a.

                                                                                   

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

 

Od 31. decembra 2018. godine, Agencija za privredne registre uspostavila je Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti).

Sva privredna društva u Srbiji, izuzev akcionarskih društava, u obavezi su da evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u ovu bazu podataka. Od ove obaveze izuzeti su preduzetnici takođe. Pristup evidenciji moguć je uz prijavljivanje na već pomenutom sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika.

Rok za upis stvarnog vlasnika u evidenciju, ili za izmenu vlasničke strukture, jeste 15 dana od osnivanja, odnosno prijave promene.

                                                                                   

Večita dilema: preduzetnik ili DOO?

 

Najčešća dilema početnika u poslovanju jeste da li da se registruju kao preduzetnici ili DOO. Nažalost ne postoji univerzalan odgovor na ovo pitanje. Obe pravne forme imaju svoje prednosti i mane.

Tako na primer, preduzetnik za obaveze iz poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom, neograničeno, a za poreske obaveze i sa imovinom svih punoletnih članova domaćinstva.

Osnivač DOO za obaveze DOO odgovara samo upisanim ulozima (koji mogu iznositi i po 100 dinara, što je minimalan iznos), a ne odgovara svojom imovinom.

S druge strane, kazne za prekršaje najčešće su za duplo, a u nekim slučajevima i do deset puta manje za preduzetnike nego za DOO. Odgovornom licu u DOO često takođe sleduje kazna za prekšaje, dok se kod preduzetnika propisuje jedinstvena kazna za preduzetnika ili poslovođu.

Razlika između preduzetnika i DOO ogleda se i u stopi poreza na dobit. Porez na dobit (dohodak) plaća se na razliku između prihoda i rashoda i kod preduzetnika i kod DOO. Stopa poreza kod preduzetnika je 10%, a kod DOO je 15%.

Sve nabrojano predstavlja smo deo razlika između ove dve forme poslovanja.

                                                                   

Korisni linkovi

 

Zakon o privrednim društvima

Zakon o računovodstvu

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve