Finansijski saveti

Lizing ili kredit?

Lizing ili kredit?

Sličnosti,  razlike i o čemu treba voditi računa prilikom donošenja konačne odluke.

Sličnosti,  razlike i o čemu treba voditi računa prilikom donošenja konačne odluke.

Lizing se u razvijenijim zemljama mnogo više koristi kao način kreditiranja stanovništva i privrede, dok je kod nas najzastupljeniji kod fininsiranja  motornih vozila, kada su u pitanju građani i kod kupovine prevoznih sredstava i mašina, kada je u pitanju privreda.

Uprkos manjoj popularnosti, kupovina vozila na lizing ima određenih prednosti u odnosu na ostale načine finansiranja, jer  podrazumeva jednostavniju i kraću proceduru odobravanja, ali nosi i određene troškove vezane kod obrade zahteva, poreskih troškova, troškove registracije, troškova osiguranja i ostalih naknada.

Preko komercijalnog kredita,  banke kupovinu automobila najčešće odobravaju na period do 5 godina, po kamatnoj stopi  koja se definiše na osnovu  finansijskih pokazatelja podnosioca, pa često uz zalogu na vozilo, banke zahtevaju učešće od 20%-30%, čak i u većem  procentu,  što zavisi od kreditne sposobnosti podnosioca. Uz troškove kamate, jednokratne naknade za obradu zahteva, potrebno je ukalkulisati i naknadu zaloge na vozilu, trošak overe ugovora, kao i naknadu za godišnji monitoring ili održavanje kreditne partije koju naplaćuje većina banaka uz obavezu obavljanja platnog prometa u dogovorenom % tokom perioda otplate.

S druge strane, finansijski lizing ne zahteva dodatna sredstva obezbeđenja (hipoteku, žirante, veći procenat učešća) i jedino sredstvo obezbeđenja je vozilo, koje je i predmet lizinga. Ukoliko Vam je bitno da u samom startu izdvojite manju sumu sopstvenih sredstava, prednost lizinga u odnosu na kredit jeste manje učešće,  koje se kreće od 5%  vrednosti automobila, kao i mogućnost finansiranja PDV do momenta povraćaja, što zavisi od uslova i ponude lizing kuće sa kojom sklapate ugovor. 

 

Pratite najnovije poslovne informacije putem naše facebook stranice

 

Osnovna razlika između auto-kredita i kupovine automobila putem lizinga je:

  • Automobil kupljen na kredit je Vaše vlasništvo, uz obavezu zaloge na vozilu u korist banke , što u slučaju neredovne isplate mesečnih obaveza korisnika kredita, banci daje za pravo da postane vlasnik vozila. Banka u većini slučajeva povoljnije uslove nudi postojećim klijentima, pa je savet da najpre zatražite ponudu banke čiji se komitent (niža je kamata i jeftinija je naknada za obradu kredita).  Kod kupovine automobila na lizing, ne postajete vlasnik automobila sve do konačne otplate finansijskih obaveza iz ugovora, odnosno korisnik lizinga je samo korisnik vozila, dok je lizing kuća vlasnik, a ugovorom se definiše način sticanja vlasništva nad vozilom nakon isplate svih mesečnih anuiteta.

 

  • Kao rezultat fleksibilnijeg odobravanja kreditnih sredstava kod lizing kompanija, pojavljuje se i ubrzana procedura naplate dospelih, a neplaćenih rata. Pre pokretanja sudskog postupka, lizing kompanija uobičajeno pokušava da u direktnom kontaktu sa korisnikom lizinga reši problem kašnjenja u otplati. U ovim situacijama se najčešće predlaže produženje roka finansiranja, pronalaženje žiranta ili zamena korisnika lizinga i kao krajnja opcija – vraćanje vozila. Nakon dve do tri neplaćene rate, lizing kompanija pokreće proceduru oduzimanja vozila po ubrzanoj sudskoj proceduri. Procedura kod bankarskih kredita, gde se beleži kašnjenje u otplati je nešto duža i naklonjenija korisnicima kredita.

 

  • Mogućnosti prevremene otplate su različite kod bankarskih kredita i finansijskog lizinga. Uobičajeno je da se auto-kredit može delimično ili u celosti otplatiti u bilo kom trenutku (kod pravnih lica se u skladu sa ugovorom naplaćuje naknada za prevremenu otplatu kredita koja iznosi do 3% od ostatka duga u momentu prevremenog zatvaranja, preduzetnici su oslobođeni naknade za prevremeno zatvaranje), dok ova mogućnost ne postoji kod finansijskog lizinga. Naime, delimična ili potpuna prevremena otplata kod finansijskog lizinga je moguća isključivo nakon isteka dve godine redovne otplate mesečnih rata (definisano zakonom i primenjuju ga sve lizing kompanije u Srbiji).

 

 

Sličnosti između auto-kredita i kupovine automobila putem lizinga se ogledaju u:

  • Najvećim delom u proceni kreditne sposobnosti podnosioca, lizing kompanije i poslovne banke zahtevaju gotovo identičnu dokumentaciju, kojom podnosiocu kreditnog zahteva dokazuje svoju kreditnu sposobnost i mogućnosti da mesečno izmiruje obaveze.
  • Evidentiranje u kreditnom birou će mesečno zaduženje evidentirati kao kreditnu zaduženost klijenta, što umanjuje mogućnosti dodatnog zaduženja u budućem period do momenta otplate svih obaveza. Istovremeno, svako kašnjenje u otplati kredita ili lizinga obaveza duže od 30-60 dana automatski povlači evidentiranje neuredne otplate u dosijeu Kreditnog biroa, što najčešće dovodi do nemogućnosti kreditnog zaduživanja u periodu od 12-36 meseci nakon pomenutog kašnjenja.
  • Lizing kompanija i banka zahtevaju da osim zaloge na vozilu sredstvo obezbedjenja bude i kasko osiguranje vozila što znači da u slučaju štete na vozilu, lizing kompanija ili banka naplaćuje od osiguravajuće kuće naknadu štete i tek nakon naplate nedospelih glavnica ili rata, ostatak isplaćuje korisniku. Trošak osiguranja vozila je odvojen od naknada koje korisnik lizinga ili kredita mesečno plaća i predstavlja dodatni trošak za buduće korisnike.
  • Za obe opcije morate imati određenu sumu sopstvenih sredstava, jer oba načina kupovine podrazumevaju učešće. Kod finansijskog lizinga minimalno učešće je od 5%, dok krediti banke uglavnom zahtevaju učešće od 20-30% iznosa pozajmice, što zavisti od finansijske sposobnosti klijenta.

 

 

Kako izabrati model finansiranja?

U slučaju da su vam brzina odobravanja kreditnih sredstava ili što manja sredstva obezbeđenja bitna, bolja opcija je svakako finansijski lizing, međutim najbitnije za svakog podnosioca je da pod povoljnijim uslovima obezbede sredstva kreditiranja. Bolja opcija je jeftinija opcija, koja zavisi od ukupnih troškova od momenta podnošenja zahteva do momenta otplate poslednje rate ugovorenih obaveza.

Napomenuo bih da idealna kreditna opcija ne postoji , a najbitnija stavka pri odabiru kredita ili lizinga  je kamatna stopa,  ostali troškovi apliciranja i otplate,  kao i da svi razlozi opredeljivanja za određeni vid finansiranja budu precizno i nedvosmisleno navedeni u ugovoru.

 

 

 

CITROEN C4 BUSINESS N1 1.6 BLUE HDI 100 BVM

 

Banka

Lizing

Iznos kredita / lizinga

15.040,00

15.040,00

Iznos neto finansiranja

11.280,00

11.280,00

Učešće

3.760,00

3.760,00

Rok otplate

60

60

Rata

215,00

197,47

Naknada za obradu zahteva

150,00

150,40

Nominalna kamatna stopa

5,50%

1,95%

Zaloga vozila

40,00

40,00

Troškovi osiguranja nakon 5 godina  

1.500,00

1.500,00

Troškovi overe ugovora – Notar  

150,00

150,00

Ostali troškovi

15,00

236,00

Ukupno

18.515,00

17.684,60

 

*U prilogu je uporedni prikaz kredita sa prosečnom kamatnom stopom od 5,5% godišnje i lizing kompanije sa kamatom od 3,25% godišnje. U ostale troškove je uračunata naknada za PDV na kamatu, PDV na trošak obrade, KB, menice i registracija menica kod NBS.

 

 

 

 

 

DACIA SANDERO LAUREATE 1.5DCI  55KW

 
 

Banka

Lizing

Iznos kredita / lizinga

11.400,00

11.400,00

Iznos neto finansiranja

8.550,00

9.025,00

Učešće

2.850,00

2.375,00

Rok otplate

60

60

Rata

163,31

163,17

Naknada za obradu zahteva

114,00

114,00

Nominalna kamatna stopa

5,50%

3,25%

Zaloga vozila

40,00

40,00

Troškovi osiguranja nakon 5 godina  

1.170,00

1.170,00

Troškovi overe ugovora – Notar  

150,00

150,00

Ostali troškovi

15,00

175,00

Ukupno

14.137,60

13.814,20

 

*U  prilogu je uporedni prikaz kredita sa prosečnom kamatnom stopom od 5,5% godišnje i lizing kompanije sa kamatom od 3,25% godišnje. U ostale troškove je uračunata naknada za PDV na kamatu, PDV na trošak obrade, KB, menice i registracija menica kod NBS.

 

DACIA DOKKER LAUREATE 1,5DCI 66KW

       
 

Banka

Lizing

     

Iznos kredita / lizinga

13.950,00

13.950,00                                   

     

Iznos neto finansiranja

10.462,50

13.556,00 *                                                  

     

Učešće

3.487,50

581,25

     

Rok otplate

60

60

     

Rata

199,84

199,67

     

Naknada za obradu zahteva

139,50

139,50

     

Kamata %

5,50

3,25

     

Zaloga vozila

40,00

40,00

     

Troškovi osiguranja nakon 5 godina  

1.435,00

1.435,00

     

Troškovi overe ugovora – Notar  

150,00

150,00

     

Ostali troškovi

15,00

33,00

     

Ukupno

17.257,40

16.871,24

     

 

 * U iznosu neto finansiranja je uključen i PDV do momenta povraćaja ukoliko je korisnik u PDV-u iznos od EUR 2.512,29. U prilogu je uporedni prikaz kredita sa prosečnom kamatnom stopom od 5,5% i lizing kompanije sa kamatom od 3,25% godišnje. U ostale troškove je uračunata naknada za PDV na kamatu, PDV na trošak obrade, KB, menice i registracija menica kod NBS.

 

Pojedini zastupnici  i ovlašćeni distributeri  imaju zaključen ugovor sa bankom, lizing kompanijom i osiguravajućim društvom  za finansiranje zainteresovanih kupaca pod povoljnijim uslovima, što takođe treba proveriti prilikom prvog sastanka i prikupljanja ponuda.

Skrenuo bih pažnju, da preko Fonda za razvoj Republike Srbije, takođe postoji mogućnost apliciranja za dostavna vozila u okviru razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi ,  po kamatnoj stopi od 1,5% i 3% i rokom otplate do 9 godina za pravna lica i do 6 godina za preduzetnike (sa grejs periodom do 12 meseci).

Podaci  govore da su kredit za kupovinu automobila i finansiranje putem lizinga najaktuelni i povoljniji u vreme trajanja Međunarodnog sajma automobila u Beogradu, kada su aktuelne mnogobrojne akcije od strane proizvođača, ovlašćenih distributera, banaka i davalaca finansijskog lizinga, pa se za kupovinu novog automobila, bilo na kredit ili na lizing, najbolje odlučiti za vreme sajma, jer tada je ušteda velika.

 

 

Ukoliko ste zainteresovani za dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mail-a: office@snconsulting.rs ili preko sajta na https://www.snconsulting.rs/

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Duis porttitor molestie nunc

Duis porttitor molestie nunc

Suspendisse facilisis lacus eu metus ultricies laoreet. Quisque blandit auctor rhoncus. Ut sodales ut urna eget suscipit. Aliquam vitae lorem ultricies, tincidunt quam et, mattis lacus. Nulla et ex tempus, bibendum dui sit amet, accumsan nibh. Ut ac turpis eros. Nulla sed libero tristique, aliquam augue eget, iaculis leo. Nulla in lorem mi.
Detaljnije Pogledaj sve