Finansijski saveti

Naplatite potraživanja koristeći usluge faktoringa Societe Generale Banke

Naplatite potraživanja koristeći usluge faktoringa Societe Generale Banke

Problem dugih rokova naplate posebno pogađa segment malih i srednjih preduzeća. Ona čine najveći broj privrednih subjekata, ne samo u našoj zemlji već i u razvijenim ekonomijama i predstavljaju najvažniji generator privrednog rasta. 

Problem dugih rokova naplate posebno pogađa segment malih i srednjih preduzeća. Ona čine najveći broj privrednih subjekata, ne samo u našoj zemlji već i u razvijenim ekonomijama i predstavljaju najvažniji generator privrednog rasta. Koliko su značajna za privredu, jednako su i podložna uticaju promena na tržištu pa im je, s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i česte zahteve za produženje rokova plaćanja, neophodno pomoći u naplati potraživanja kako bi poboljšala likvidnost i obezbedila finansiranje. Faktoring predstavlja dobro rešenje za ovaj problem.

Faktoring je bankarska usluga otkupa potraživanja a uključuje finansiranje, naplatu potraživanja, vođenje evidencije dospelih potraživanja, preuzimanje rizika naplate. Korišćenjem faktoringa, mali i nesolventni dobavljači imaju mogućnost da ranije i sigurnije naplate svoja potraživanja po isporuci robe ili usluga, lakše prebrode probleme u poslovanju, isprate zahteve svojih dobavljača u pogledu rokova plaćanja, štiteći se istovremeno od kursnih rizika.

Societe Generale Srbija je u saradnji sa partnerima, kompanijama koje sarađuju sa velikim brojem dobavljača, u svoju ponudu uvela koncept finansiranja lanaca dobavljača (distribucije). Finansiranje lanca distribucije predstavlja finansijski aranžman između banke i preduzeća koji su dobavljači bančinih partnera. Banka je u prilici da prva na tržištu ponudi ovaj jedinstven model finansiranja, sa dodatnom ulogom agenta za plaćanje za svoje partnere koji imaju veliki broj dobavljača. Finansiranje se obavlja pružanjem usluge faktoringa kroz otkup potraživanja (faktura) koja domaća preduzeća (dobavljači) imaju prema velikim kompanijama na domaćem tržištu.

Ovaj vid finansiranja se od standardnog faktoringa razlikuje po načinu realizacije posla. Program se sprovodi preko elektronske platforme vrhunskog kvaliteta koja u realnom vremenu omogućava pristup informacijama svim učesnicima (dobavljač, kupac, banka). Platforma je jednostavna za korišćenje, dobavljačima je potreban samo pristup internetu, a omogućava učesnicima veliku uštedu u vremenu koje bi izgubili ukoliko bi fizički dostavljali potrebnu dokumentaciju jedni drugima.

Uvođenjem ove tehnološke inovacije, Societe Generale je omogućila dobavljačima da u svakom trenutku imaju uvid u sve svoje fakture koje čekaju na plaćanje kod bančinog partnera. Oni mogu da se opredele da im Societe Generale uplati sredstva na osnovu odobrene fakture pre dana njenog dospeća i na taj način poboljšaju tekuću likvidnost. Na ta sredstva plaćaju nižu kamatu od one koju bi platili korišćenjem alternativnih izvora finansiranja (prekoračenja po tekućem računu, kredita itd). U ovom programu banka istovremeno nastupa i kao agent plaćanja, pa ukoliko se dobavljač ne opredeli za raniju naplatu po svojim fakturama, banka na ugovoreni dan dospeća automatski prebacuje sredstva sa računa klijenta na njegov (račun dobavljača).

Partneri banke, velike kompanije, daju garancije i sredstva obezbedjenja za svoje dobavljače, na osnovu koje banka dobavljačima plasira sredstva za otkupljene fakture. S obzirom na to, dobavljači ne daju nikakva sredstva obezbeđenja, tj. finansiranje se radi bez regresa prema njima. Iako se sredstva plasiraju dobavljaču, cena finansiranja određuje se na osnovu kreditnog rejtinga partnera banke, čime se snižavaju troškovi rizika, a samim tim i visina kamatne stope.

Sve tri pomenute strane imaju interes da postanu deo programa. Najvažnije prednosti za dobavljače su finansiranje pod povoljnijim uslovima, bez davanja bilo kakvog obezbeđenja, brža naplata potraživanja, te mogućnost brze ili avansne isplate svojih dobavljača uz dobijanje rabata. Partner banke (kupac iz komercijalne transakcije) sa druge strane je u situaciji da prolongira ugovorene rokove plaćanja tako što omogućava dobavljačima da se ranije naplate kroz faktoring uslugu banke, istovremeno im obezbeđujući povoljnije finansiranje davanjem svojih sredstava obezbeđenja. Prolongiranjem rokova plaćanja partneri imaju mogućnost da svoje izvore finansiranja obezbede iz obaveza iz poslovanja, da očuvaju stabilnu bazu dobavljača i osiguraju stabilnost poslovanja.

Faktoring ne može sam po se bi da bude odgovor na problem kašnjenja po kreditima, ali svakako doprinosi rešenju tog problema jer blagovremenom naplatom potraživanja dobavljač obezbeđuje sredstva za servisiranje tekućih obaveza, uključujući i one koje ima prema bankama.

Prijava na bilten

Prijatelji unije

Preduzetničke priče

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

ODUVEK SAM ZNALA DA ŽELIM DA BUDEM SVOJA NA SVOME

Gordana Božić agenciju za promet nekretnina uspešno vodi 10 godina. Recept za trajanje je: znati šta hoćeš, voleti to što radiš, biti uporan, stalno napredovati i nikad ne izneveriti poverenje.
Detaljnije Pogledaj sve

Poslovni prostor

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Sed eu felis id felis accumsan condimentum

Pellentesque vestibulum est sed nisl euismod, id congue ligula facilisis. Proin tortor nisl, consequat id scelerisque sed, pulvinar quis tellus. Vivamus ullamcorper rhoncus risus, eget vulputate tellus aliquet et. Phasellus non ipsum nisl. Integer id euismod libero. Praesent lobortis commodo ante gravida finibus. Proin in libero euismod, maximus urna lacinia, consectetur lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Detaljnije Pogledaj sve